Ντουγένι, παλιό σιδερένιο αγροτικό εργαλείο αλωνίσματος σιταριού

150,00 

Quick Overview

Παλιό σιδερένιο ντουγενι αλωνίσματος σιταριού, αγροτικό εργαλείο