μανουάλι, παλιό αυθεντικό μπρούτζινο ελληνικό εκκλησιαστικό σκεύος

Quick Overview

μανουάλι, παλιό αυθεντικό μπρούτζινο εκκλησιαστικό σκεύος