ραδιόφωνο αντίκα

Quick Overview

ραδιόφωνο παλιό vintage σε λειτουργική κατάσταση