Μαρμάρινο ανάγλυφο

Quick Overview

παλιό μαρμάρινο ανάγλυφο με δελφίνι και ακροκέραμο