Ασκός

Quick Overview

Ασκός
Παλιός πήλινος ασκός(φλασκί) ζωγραφισμενος
ρωτήστε τιμή